Ursie Lambrechts bestuursvoorzitter Schoolleidersregister PO

Ursie Lambrechts (1955) is benoemd tot bestuursvoorzitter van de onlangs opgerichte Schoolleidersregister PO, een initiatief van de PO-Raad en onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO. De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van schoolleiders bewaakt, borgt en stimuleert.

,,Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Door de groei aan verantwoordelijkheden staan zij, samen met de schoolbesturen, voor nieuwe inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes’’, aldus Lambrechts. ,,Schoolleidersregister PO is er om hen te ondersteunen en te prikkelen tot goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling. Schoolleiders hebben een prachtig beroep met hoge eisen. Daar valt veel eer aan te behalen.’’

Lambrechts studeerde Kunstgeschiedenis en Onderwijskunde aan de tegenwoordige Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was zeven jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Van 1994 tot 2006 zat ze namens D66 in de Tweede Kamer. Ze was onder andere woordvoerder onderwijs. Lambrechts was verder voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs. Op dit moment is zij lid van de Onderwijsraad.

Namens de PO-Raad zit ook Hubert de Waard, lid van het College van Bestuur van Agora, in het bestuur. Overige bestuursleden zijn Roelf Willemstein (directeur AVS), Yvonne Vaes–Lucas (CNVO, directeur Basisschool Het Dal/Brede School Markeent), Frens Lemeer (AOb, Sprankel, speciaal basisonderwijs te Den Bosch). 

Professionaliseren beroep schoolleider

Vanwege decentralisatie en deregulering door de overheid dragen schoolleiders steeds meer  verantwoordelijkheden. Het is daarom belangrijk dat zij zowel zakelijke als onderwijskundige leiderschapskwaliteiten hebben. Schoolleidersregister PO wil het beroep van schoolleider verder professionaliseren en profileren. De registratie van bekwaamheidseisen en bekwaamheidsonderhoud is daarbij een belangrijk aspect. Registratie is in de cao-afspraken verplicht gesteld. Vanaf juni is dat mogelijk via de website van Schoolleidersregister PO. 

Schoolleiders die zich hebben ingeschreven in het register van de NSA blijven geregistreerd. Schoolleidersregister PO zal de komende tijd een deginitief reglement op stellen met criteria en de procedure voor registratie en verlenging van registratie na vier jaar.

Het kabinet heeft in het Begrotingsakkoord 2013 extra geld vrijgemaakt om de professionalisering van schoolleiders steviger op de kaart te zetten. Vanaf 2013 krijgen scholen hiervoor € 29,5 miljoen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft dit extra geld toegekend nadat de sociale partners in het primair onderwijs in de cao-po afspraken hebben gemaakt over de professionalisering. Volgens deze afspraken heeft elke schoolleider jaarlijks recht op tweeduizend euro extra professionaliseringsbudget voor studieverlof, studiekosten of andere professionaliseringsactiviteiten om te kunnen voldoen aan de registratie-eisen voor vakbekwame schoolleiders.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 9 april 2013

Nieuwscategorieën