Utrechtse scholen winnen stimuleringsprijs duurzaamheid

"Waarom houdt een tomatenkweker wel rekening met hoe zijn kas optimaal kan bijdragen aan de groei van zijn tomaten, maar houden wij geen rekening met hoe het schoolgebouw kan bijdragen aan het leren van onze leerlingen?" Met verve pitcht Chantal Broekhuis van het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU) haar casus voor het verduurzamen van schoolgebouwen tijdens het EEB Lab in het Rijksmuseum.

En met resultaat: Broekhuis haalt daarmee een booster binnen van tienduizend euro om het verduurzamen van honderdzestig Utrechtse scholen te versnellen. En dat niet alleen, verschillende aanwezigen uit de 'waardeketen', van aannemers tot gemeenten en PO-Raad, bieden op deze conferentie op 13 mei het BCOU hun expertise aan.

Broekhuis bedankt de Economic Board Utrecht, die actief meedenkt hoe de verduurzamingsprojecten gefinancierd kunnen worden.

Weinig urgentiebesef

Tijdens het EEB Lab komt naar voren dat de knelpunten voor het verduurzamen van onderwijshuisvesting vooral gelegen zijn in urgentiebesef en schaal. Financiering is vaak enkel beschikbaar voor projecten waarbij vele gebouwen in één keer aangepakt worden. Schoolbesturen hebben huisvestingskwaliteit zelden bovenaan hun prioriteitenlijst staan. In de Green Deal Verduurzaming Scholen adresseert de PO-Raad onder andere deze knelpunten.

Opbrengsten delen

De PO-Raad feliciteert PCOU en de stichting Willibrord, waarvan de scholen van deze prijs kunnen profiteren. De PO-Raad zal de verduurzamingsslag actief volgen en begeleiden en wil de opbrengsten graag sectorbreed delen. Veel schoolgebouwen zijn namelijk verouderd, gebouwen zijn niet toegerust op moderne toepassingen en het binnenklimaat van tachtig procent van de scholen is matig tot slecht. Dat moet en kan beter, stelt de PO-Raad al jaren. Goed onderwijs vraagt immers om goede schoolgebouwen. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 19 mei 2015

Nieuwscategorieën