Vacature Stichting van het Onderwijs

De Stichting van het Onderwijs in oprichting is op zoek naar een (senior) beleidsadviseur. Deze stichting is een nieuw samenwerkingsverband van de sociale partners in het onderwijs. In de stichting participeren de voorzitters van de belangrijkste Nederlandse werkgevers- en werknemersorganisaties in de onderwijssector. Zij zullen onder meer overleggen met het kabinet over het belang van het onderwijs voor de Nederlandse kennissamenleving. De Stichting van het Onderwijs wordt voorlopig ondersteund vanuit het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), eveneens een organisatie van sociale partners in het onderwijs.

De functie
Als beleidsadviseur van de Stichting van het Onderwijs heb je een pioniersgeest: de stichting moet namelijk nog officieel van start gaan. Je werkt in gecompliceerde bestuurlijke en politieke verhoudingen op het hoogste niveau. Je hebt te maken met sociale partners, ministeries, maatschappelijke organisaties, adviesraden en kennisinstellingen. De beleidsadviseur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de Stichting. Het betreft onder meer het schrijven van beleidsnotities, het ambtelijk secretariaat voeren van werkgroepen en het adviseren van de voorzitter en vice-voorzitter van de stichting. Ook bewaakt de beleidsadviseur de samenhang met aanpalende beleidsvelden. Je draagt bij aan een effectief en efficiënt functionerende werkorganisatie voor de stichting.

Wij vragen
Je hebt een academisch werk- en denkniveau, aantoonbaar door een afgeronde wo-opleiding. Bovendien heb je brede en grondige kennis op het vlak van onderwijs en samenleving, bijvoorbeeld blijkend uit een proefschrift over één van de deelterreinen
Je beschikt over analytisch en conceptueel denkvermogen, zodat je in staat bent om bestaande kennis, expertise en inzichten over het onderwijs te verzamelen en te combineren.
Je bent een sterke persoonlijkheid met persoonlijk gezag en inhoudelijke kennis en je kunt stevige thema’s agenderen. Daarbij heb je een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en ben je in staat om een relevant netwerk – met name in de onderwijssector - op te bouwen en te onderhouden bij sociale partners, betrokken ministeries en overige maatschappelijke organisaties.
Dit alles vraagt om een ondernemende instelling, communicatief talent en gevoel voor procesregie.

Wij bieden
Het betreft hier een functie voor bepaalde tijd; voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging naar onbepaalde tijd. Detachering behoort tot de mogelijkheden. Wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling en dragen zorg voor een goede begeleiding. Voorts bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met kennis en ervaring.

Informatie en solliciteren
Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen bij Freddy Weima, directeur van het SBO en secretaris van de Stichting van het Onderwijs, telefoonnummer (070) 376 58 84.

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij Arjan de Bruin, personeelsadviseur, telefoonnummer (070) 376 59 59.

Heb je interesse in deze uitdagende functie, stuur dan een brief voorzien van cv vóór 5 juni 2009 naar F.K. Weima, Postbus 556, 2501 CN Den Haag, of via e-mail: stvho@caop.nl graag o.v.v. vacature (senior) beleidsadviseur.
De gesprekken vinden plaats op 23 en 30 juni 2009.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën