Van Bijsterveldt spreekt zich uit over Vervangingsfonds

Minister van Bijsterveldt heeft in een AO (algemeen overleg) de Tweede Kamer laten weten de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds te willen afschaffen. Zij geeft aan dat het Vervangingsfonds niet meer van deze tijd is. De PO-Raad is verheugd dat de minister heeft geluisterd naar de geluiden uit het veld: De PO-Raad streeft al enige tijd naar afschaffing van de verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het VF. Verplichte winkelnering past niet bij het systeem van lumpsumbekostiging. De afschaffing is een logische stap en brengt schoolbesturen in de positie om verantwoordelijkheid te nemen voor ziekteverzuimbeleid en een doelmatige besteding van middelen.

De PO-Raad zal in overleg met zijn leden indien nodig voorstellen doen om de risico’s voor kleinere schoolbesturen te beperken.

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën