vanaf 1 augustus 2010: Functiemix

De afspraken omtrent de functiemix zijn al weer enige tijd geleden gemaakt. De afspraken zijn verwerkt in de CAO PO 2009, die nog steeds van kracht is. Omdat de eerste feitelijke stappen voor de invoering van de functiemix gelden voor het schooljaar 2010-2011, is het tijd de concretisering ervan nu op korte termijn te effectueren zodat vanaf 1 augustus 2010 de vereiste zwaardere lerarenfuncties ook daadwerkelijk worden ingevuld.

Veel schoolbesturen in het po hebben inmiddels de voorbereiding voor de realisatie van de doelstelling per 1 augustus 2010 achter de rug. Bij die besturen zijn de sollicitatieprocedures achter de rug en starten per 1 augustus leraren in de zwaardere lerarenfuncties (LB in het basisonderwijs en LC in het speciaal (basis)onderwijs). Met de zwaardere lerarenfuncties wordt leraren een loopbaanperspectief geboden en kan de sector PO de concurrentie met andere (onderwijs)sectoren op de arbeidsmarkt aangaan. De zwaardere lerarenfuncties leveren ook een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs vanwege de relatie met de kwaliteitsagenda PO.

Echter, sommige schoolbesturen geven aan de nodige voorbereiding nog niet te hebben afgerond en lijkt de datum van 1 augustus 2010 in het gedrang te komen. Graag wijzen wij deze schoolbesturen op onze brochure functiemix PO. De brochure gaat nader in op de functiedifferentiatie, vanuit het perspectief van de werkgever. In deze brochure besteden we extra aandacht aan de financiële gevolgen.

Die aandacht blijkt ook uit de toevoeging aan deze brochure van een instrument waarmee u de financiële gevolgen van de functiemix per school en per bestuur kunt berekenen. Zowel voor de basisschool, de school voor SBO als voor de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In de instrumenten zijn de laatst bekende cijfers (schooljaar 2010-2011) verwerkt.

Klik hier voor de brochure >>

Klik hier voor de instrumenten >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën