Vanavond debat Kinderopvang/Onderwijs in de Rode Hoed

De Taskforce Kinderopvang/Onderwijs stelt voor om kindcentra op te zetten waarin opvang en school, sport en spel voor 0- tot 12-jarigen samengaan. In april presenteerde de Taskforce Kinderopvang hierover een advies. Dit integrale model is financieel en bestuurlijk haalbaar. De politiek moet dan wel duidelijke keuzes durven maken. De verkiezingsprogramma ’s voor 9 juni zijn wat dat betreft nog niet erg hoopgevend.

Geen enkel Europees land kent zo’n versnipperd stelsel van werk, onderwijs en kinderopvang als Nederland. Een versnipperde dag van school en kinderopvang, sport, muziek en spel betekent maar al te vaak een onrustig bestaan voor zowel ouders als kinderen en een klimaat waarin kinderen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. Dat moet slimmer en beter.

Het roer moet om. Hoe moet dat dan? Wie daadwerkelijk oplossingen zoekt voor de problemen in de toekomst zoals de vergrijzing en arbeidsmarkttekorten durft nu keuzes te maken, ook voor het benutten van alle talenten voor de toekomst. Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad) zal spreken over het belang van samenwerking van onder andere kinderopvang en onderwijs. Vertegenwoordigers van de Taskforce, zoals Ina Brouwer (voorzitter), Janneke Plantenga (hoogleraar economie Universiteit Utrecht) gaan in debat met politici en (financieel) deskundigen uit het veld.

Gespreksleider: Lennart Booij
Organisatie: Taskforce Kinderopvang/Onderwijs i.s.m. De Rode Hoed
Datum: maandag 31 mei 2010
Plaats: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 10,- en € 9,- (CJP/studenten/Stadspas/65+) online via http://www.rodehoed.nl/

Informatie: http://www.rodehoed.nl/ of telefonisch (020) 638 56 06

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën