Veel aandacht voor sociale veiligheid in het onderwijs

De PO-Raad en VO-raad organiseren met Stichting School & Veiligheid diverse regionale bijeenkomsten over sociale veiligheid. Tijdens de eerste bijeenkomst op 31 maart in Zwolle verzorgde Linda Morssinkhof van Openbaar Onderwijs Zwolle de inleiding. Zij benadrukte het belang van een veilige omgeving voor leerlingen om te kunnen leren en de rol van het bestuur en de schoolleiding hierin.

De regiobijeenkomsten zijn bedoeld om kennis over dit onderwerp met elkaar te delen. Dit maakt deel uit van het Actieplan sociale veiligheid op school dat PO-Raad en VO-raad vorig jaar opstelden.

Klaas Hiemstra van Stichting School & Veiligheid ging op de bijeenkomst in op de actuele ontwikkelingen rondom sociale veiligheid. Tijdens de workshops sprak Ine Spee over hoe om te gaan met incidenten op school. Als de school op zijn kop staat was de titel van haar sessie. Meer informatie over dit onderwerp leest u hier.

Daarnaast werd de inhoud van de eerste versie van het model veiligheidsplan besproken. Deze is medio mei gereed en helpt scholen en hun besturen bij het vormgeven van hun eigen veiligheidsplan. De tweede bijeenkomst vond op 2 april plaats. Op 9 april is de derde en tevens laatste bijeenkomst in Eindhoven.

Andere initiatieven

Naast de regioconferenties zijn er meer acties rondom het thema sociale veiligheid. Zo wordt op 16 april de conferentie Met alle respect in Utrecht gehouden. Deelnemers gaan de dialoog aan over sociale veiligheid en delen kennis en ervaringen over een effectieve en schoolbrede aanpak. Deze conferentie wordt onder meer georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, in samenwerking met PO-Raad en VO-raad.

In mei start een onderzoek naar de effecten van 10 anti-pestprogramma’s. Dit is een onderdeel van het plan van aanpak tegen pesten van staatssecretaris Dekker en de Kinderombudsman. De PO-Raad volgt dit onderzoek met belangstelling.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 9 april 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën