Veilig werken en leren op school

Scholen moeten een plek zijn waar personeel en leerlingen veilig kunnen werken en leren. De PO-Raad steunt dan ook het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van BZK. In 2010 heeft de minister van BZK intensiveringtrajecten Veilige Publieke Taak (VPT) opgezet. Deze trajecten ondersteunen werkgevers met een publieke taak, zoals schoolbesturen, bij hun aanpak van agressie en geweld.

Het ministerie van BZK wil onderwijsinstellingen stimuleren om deel te nemen aan de intensiveringtrajecten Veilige Publieke Taak (VPT). Onderwijsinstellingen die een concreet en creatief voorstel hebben, gericht op een gezamenlijke lokale aanpak met partners als politie, gemeente en andere werkgevers, zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht met de intensiveringregio’s van VPT, waarin VPT al de regionale samenwerking tussen werkgevers, gemeenten, politie en het OM subsidieert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Jeanne van Grunsven, Accountmanager Onderwijs, Ministerie van BZK, 070-426 6496

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën