Veiligheid van personeel

De impact van aantastingen van de veilige sfeer op school kan enorm groot zijn. De veiligheid is voor een belangrijk deel te realiseren door een zorgvuldig preventiebeleid en door een effectieve reactie op incidenten. Het ministerie van OCW heeft daarom het programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO) ontwikkeld.

Speciaal voor schoolbesturen
Het programma richt zich op bestuurders van onderwijsinstellingen. Zij hebben immers als werkgever de expliciete verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkplek voor hun medewerkers. Voor het handhaven van de veiligheid moeten zij daarom de veiligheidsrisico’s goed kennen en daar ook naar handelen. Besturen maken de beleidskeuzes op strategisch niveau.

Het programma VPTO is daarmee een aanvulling op de ondersteuning vanuit de Kwaliteitsteams veiligheid. De Kwaliteitsteams ondersteunen scholen op locatie met het praktisch aanpakken van veiligheidsvraagstukken. Zij zijn te bereiken via telefoon: 030 - 230 67 44 (van 10 tot 12 uur)

E-mail: kwaliteitsteamsveiligheid@nji.nl

Adviseurs VPTO
Vanuit het programma worden tot eind 2010 een aantal adviseurs VPTO beschikbaar gesteld. Zij kunnen als geen ander schoolbesturen ondersteunen bij hun veiligheidsbeleid. Zij geven advies op strategisch niveau, met het doel de bewustwording van het belang van een veilige werkomgeving te vergroten en hen te helpen bij de aanpak.

Voor het primair onderwijs zijn dat:

U kunt hen als schoolbestuur of netwerk van schoolbesturen uitnodigen voor een adviesgesprek over de mogelijkheden voor u als schoolbestuur om de veiligheid op uw scholen te vergroten.

Veiligheidscheck
Het programma biedt via de website www.schoolenveiligheid.nl/vpto naar sector gerangschikte relevante informatie aan. Ook is een bestuurlijke veiligheidscheck ontwikkeld, die hieronder is opgenomen.

Klik hier voor de bestuurlijke veiligheidscheck >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën