Veiligheidsmonitor

Op dit moment (de periode van mei tot en met juli) vindt de landelijke afname plaats van de Veiligheidsmonitor in het primair en speciaal (voortgezet) onderwijs. Regioplan en het ITS nodigen, in opdracht van het ministerie van OCW, alle scholen  uit voor deze landelijke afname. De afname gebeurt in overleg met de PO-Raad en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs.

De monitor peilt per schoollocatie diverse veiligheidsgegevens bij leerlingen, personeel en schoolleiding. In de monitor wordt een beeld verkregen van aspecten als de ervaren veiligheid, ervaringen met geweld, incidenten, ongewenst gedrag, gedragsafspraken en het veiligheidsbeleid op school.

De monitor geeft een landelijk beeld van de ontwikkeling op het gebied van sociale veiligheid in de sector. De resultaten worden teruggekoppeld naar de deelnemende scholen, zodat die zicht krijgen op de stand van zaken op hun eigen school, ook in vergelijking met de landelijke uitkomsten. De resultaten kunnen de school helpen bij het optimaliseren van het veiligheidsbeleid en bij het informeren van de Inspectie van het Onderwijs. Aan het ministerie van OCW worden algemene landelijke bevindingen gerapporteerd, waarin individuele scholen niet herkenbaar zijn.

Voor de scholen zijn geen kosten verbonden aan deelname. De PO-Raad roept haar leden op de Veiligheidsmonitor in te vullen zodat een betrouwbaar landelijk beeld verkregen kan worden van de ervaren veiligheid binnen de scholen. Als u wenst deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor kun u uw schoollocatie aanmelden

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 22 mei 2012

Nieuwscategorieën