Veiligheidsmonitor 2012: scholen zijn in grote lijnen veilig maar het kan altijd beter

Uit de sociale veiligheidsmonitor 2012 blijkt dat zowel leerlingen als ouders en personeelsleden op basisscholen, in het speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs zich relatief veilig voelen. ITS en Regioplan hebben onderzoek verricht naar de gevoelens van veiligheid. De resultaten geven wel aan dat er op veiligheidsgebied nog het een en ander kan worden verbeterd. Ook blijken er verschillen te zijn in de veiligheidsbeleving tussen jongens en meisjes.

Veiligheidsmonitor

In de sociale veiligheidsmonitor 2012 doen ITS en Regioplan onderzoek naar gevoelens van veiligheid aan de hand van variabelen zoals de mate van ongewenst sociaal gedrag, de aantallen incidenten en de ervaring met verschillende soorten geweld binnen scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De onderzoekers geven in hun advies aan dat vergroting van sociale veiligheid gedifferentieerd en vooral schoolintern dient te gebeuren en vooral gericht moet te zijn op expliciete sociale regels en de handhaving daarvan. Daarnaast vraagt dit op individuele (risico)leerlingen toegespitste preventie en een intensievere aanpak en begeleiding dan gebruikelijk. Inclusief inzet van expertise van buiten school.

De onderzoekers hebben het onderzoeksverslag aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Dekker zei daarbij dat hij samen met de Kinderombudsman bekijkt hoe het thema sociale veiligheid, inclusief pesten, in en rond het onderwijs meer aandacht kan krijgen en dat hij de Kamer binnenkort nader zal informeren over de verdere aanpak.

Laatst gewijzigd: 
maandag 28 januari 2013

Nieuwscategorieën