Vensters PO biedt mogelijkheid gegevens eindtoets en schooladvies te controleren

Voor de indicatoren Resultaten eindtoetsen Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs op www.scholenopdekaart.nl worden data van DUO gebruikt. De PO-Raad wil er graag samen met u voor zorgen dat deze indicatoren voor het gegevensjaar 2013-2014 in uw SchoolVenster getoond gaan worden op basis van de juiste gegevens. Daarom biedt Vensters PO schoolbesturen tot 1 juli de kans om de gegevens, zoals zij die voor 1 mei 2014 via hun LAS hebben uitgewisseld met BRON, te controleren. Dit kan aan de hand van decontrolerapportage gegevens eindtoets en schooladvies in het nieuwe ManagementVenster.

Controledocument

In het nieuwe ManagementVenster staat voor uw school een controledocument gegevens eindtoets en schooladviezen klaar. Op basis van een voorlopig bestand van DUO, met gegevens die u voor 1 mei met BRON uitgewisseld heeft, toont dit rapport een voorvertoning van de indicator Resultaten eindtoets voor het schooljaar 2013-2014. Ook staat in dit controledocument een tabel met voorlopige gegevens uit BRON. U kunt deze gegevens controleren, de link naar de vragenlijst volgen en, indien nodig, corrigeren in BRON via uw LAS. Zo zorgt u er voor dat na de zomer, als het definitieve bestand wordt ingeladen, de indicatoren Resultaten eindtoets en Schooladvies in uw SchoolVenster getoond worden op basis van de juiste gegevens.  

Aan de slag

Het controledocument staat in het nieuwe ManagementVenster op http://mijn.vensters.nl, omdat de informatie daar afgeschermd is met een wachtwoord. Voor dit ManagementVenster heeft u de juiste rechten nodig. Die kunt u aanvragen bij uw gebruikersbeheerder. Op de projectwebsite vindt u meer informatie over het ManagementVensterpagina en het aanvragen van de juiste rechten.  

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 3 juni 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën