Vensters PO uitgebreid

Het gaat goed met Vensters PO. Ruim een derde van de scholen is al actief aan de slag geweest met de informatie die zichtbaar is in het eigen SchoolVenster.

Vanaf vandaag, 12 mei, zien bezoekers van de site www.scholenopdekaart.nl voor hun school of scholen twee nieuwe indicatoren in het SchoolVenster staan: Financiën en Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs. De data voor deze onderwerpen komen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Scholen hebben die indicatoren niet zelf hoeven invullen. Wat zij wel zelf kunnen doen, is de informatie toelichten. Hiervoor kunnen zij inloggen op mijn.vensters.nl.

Nieuwe decentrale indicatoren

Naast de nieuwe centrale indicatoren, staan er sinds 31 maart ook acht (negen voor sbo) nieuwe decentrale indicatoren voor de SchoolVensters klaar. Het gaat om:

  • Leerlingtevredenheid
  • Ouders en school
  • Profiel van de school
  • Schoolondersteuningsprofiel
  • Organisatie van het onderwijs
  • Schooltijden en opvang
  • Onderwijstijd
  • Belangrijke ketenpartners (speciaal voor sbo)
  • Voor- en vroegschoolse educatie

Scholen leveren voor deze indicatoren zelf gegevens aan. Zij kunnen daarmee het verhaal achter de cijfers vertellen en hun school profileren. Scholen kiezen zelf het moment waarop ze deze onderwerpen willen invullen en publiceren.

De nieuwe indicatoren zijn ontwikkeld samen met schoolbesturen en schoolleiders en zijn getest door pilotscholen. Ook zijn ze besproken in een klankbordgroep waarin onder meer ouderorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Praktijkverhalen en instructies in nieuw magazine

Verschillende scholen zijn al aan de slag gegaan met het vullen van de nieuwe indicatoren. Directeur Bart van der Meijs van de Wilhelminaschool in Helmond: ,,Een school is zoveel meer dan alleen resultaten op de eindtoets. Je kunt echt wat meer van je school laten zien.”

Meer over zijn ervaringen met Vensters PO is te lezen in een artikel in het nieuwe Magazine Vensters PO. Veel scholen in het primair onderwijs hebben dat het blad de afgelopen maand toegestuurd gekregen. In dit magazine zit een uitneembaar instructiekatern. Die is te gebruiken ter ondersteuning bij het werken in de beheermodule mijn.vensters.nl.

Zelf aan de slag

Bent u als school nog niet aan de slag geweest met uw SchoolVenster en benieuwd naar hoe het er uit kan gaan zien? Bekijkt u dan eens het SchoolVenster van scholen die de nieuwe onderwerpen hebben gepubliceerd: 

Vragen en ondersteuning

Voor vragen over Vensters PO is de servicedesk alle dagen bereikbaar via servicedesk@schoolinfo.nl of per telefoon op 030-232 48 90. Ter ondersteuning bij het vullen van uw SchoolVensters kunt u als groep van minimaal tien scholen een venstervulbijeenkomst aanvragen via vensterspo@schoolinfo.nl, onder vermelding van 'venstersvulbijeenkomst'. Daarnaast kunt u gebruikmaken van genoemd instructiekatern in het magazine. Een digitale versie vindt u op de materialenpagina van www.vensterspo.nl.

Heeft u het magazine niet ontvangen? U kunt deze aanvragen door een mail te sturen naar: vensterspo@schoolinfo.nl

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 maart 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën