Verantwoorden van Klasse(n)

De PO-Raad en de VO-raad (Vensters voor Verantwoording) organiseren in samenwerking met het Ministerie van OCW op 11 februari 2010 het evenement Verantwoorden van Klasse(n). De beste jaarverslagen uit het Primair en Voortgezet Onderwijs zullen worden beloond met prijzen in een zestal categorieën. Binnenkort krijgen alle schoolbesturen een officiële uitnodiging en verdere informatie toegestuurd.

Het jaarverslag is een belangrijk verantwoordingsdocument richting stakeholders (horizontale verantwoording). Het is daarom belangrijk dat het jaarverslag de verplichting overstijgt en ingezet wordt als document op basis waarvan u in gesprek kunt met uw stakeholders en verantwoording af kunt leggen.

Jaarverslagen zijn een reflectie van de kwaliteit van de organisatie. Een slechte organisatie zal in de praktijk nooit een goed jaarverslag leveren. De verscherping van de regelgeving zal de komende jaren noodzaken tot betere jaarverslagen. Om schoolbesturen te stimuleren in de ontwikkeling van het jaarverslag zowel als instrument als inhoudelijk wordt dit evenement georganiseerd.

Doe mee!
Alle schoolbesturen in het Primair en Voortgezet onderwijs worden uitgenodigd om deel te nemen en hun jaarverslag ter beoordeling in te leveren. Alle deelnemers krijgen een individuele beoordeling van hun jaarverslag in de vorm van een rapport. Tijdens een bijeenkomst op 11 februari 2010 worden de prijzen uitgereikt en de resultaten gepresenteerd. In die resultaten zal veel aandacht worden besteed aan goede verantwoordingsvoorbeelden (best practices) die in de jaarverslagen worden gevonden.

De jury zal door de PO-Raad en de VO-raad worden samengesteld. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van stakeholders van de scholen worden uitgenodigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Karen Titulaer: 030 – 29 27 881 of ktitulaer@infinitebv.nl
Mieke van den Berg: 010 – 258 77 22 of mieke.vandenberg@o2l.nl

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën