Verantwoording van financiën in primair onderwijs

De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt voor het verantwoorden van de financiële positie van een schoolbestuur in het primair onderwijs. Er is voor leden van de PO-Raad nu een vernieuwde versie van de handreiking voor de financiële verantwoording beschikbaar. 

De handreiking 'Verantwoording van financiën in primair onderwijs' is bedoeld om schoolbesturen in het primair onderwijs te ondersteunen bij de verantwoording van hun financiële positie in relatie tot de gestelde (onderwijs)doelen. De PO-Raad wil met deze handreiking een bijdrage leveren aan een constructieve discussie over de vermogenspositie van schoolbesturen in het primair onderwijs, zowel op landelijk/politiek niveau als in de horizontale dialoog tussen schoolbesturen en hun stakeholders.

De handreiking is ontstaan naar aanleiding van een discussie over inhoudelijk verantwoording van het financieel beleid in het netwerk Financiën van de PO-Raad. De handreiking is daarna vastgesteld in de Algemene ledenvergadering. De PO-Raad adviseert schoolbesturen in het primair onderwijs om deze financiële handreiking (inclusief het bijbehorend toetsingskader) daadwerkelijk te gebruiken bij de jaarlijkse verantwoording van het financieel beleid in het bestuursverslag.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 april 2016