Verantwoording van klasse(n): Ontvang kosteloos een rapportage van uw jaarverslag

Op 15 februari 2012 organiseert de PO-Raad, als onderdeel van het project Eerst kiezen, dan delen, voor de tweede maal het evenement ‘Verantwoorden van Klasse(n)’. Het gehele project richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het jaarverslag en de functie die het document vervult binnen en buiten de onderwijsorganisatie.

Ontvang kosteloos een rapportage
Wij nodigen u van harte uit om uw jaarverslag 2010 ter beoordeling in te dienen. Na een indeling in verschillende categorieën (op basis van omvang van het schoolbestuur) worden de jaarverslagen door een jury beoordeeld op een aantal criteria die betrekking hebben op onder andere de Code goed bestuur, de zichtbare koppeling tussen beleid en middelen en het inzichtelijk maken van meerjarenperspectief. U ontvangt als inzender een kort rapport van de beoordeling. Met dat rapport kunt u voor volgende jaarverslagen uw voordeel doen.

Alle schoolbesturen in het primair onderwijs worden uitgenodigd om aan het evenement deel te nemen door het inzenden van het jaarverslag over 2010. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en deelname >>   
Direct naar inschrijfformulier >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën