Verband bewegen en leerprestaties onderzocht

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat onderzoek doen naar het verband tussen beweging en leerprestaties. Onderzoekers kunnen vanaf 3 november laten weten of ze hieraan willen bijdragen. In diverse (buitenlandse) onderzoeken is weliswaar al aangetoond dat bewegen leerprestaties van leerlingen vergroot, de resultaten zijn nooit aan elkaar gekoppeld. Daardoor ontbreekt een volledig beeld.

Uit een vooronderzoek van het Mulier Instituut, gedaan in opdracht van het ministerie, bleek dat het bewijs voor een causale relatie tussen bewegen en schoolprestaties 'nog licht' is. 

Met de uitkomsten moet duidelijker worden hoe het beste met sport en bewegen in het onderwijs kan worden omgegaan zodat leerlingen daarvan zo optimaal mogelijk kunnen profiteren.

De PO-Raad vindt het goed dat het ministerie hiertoe het initiatief neemt en is benieuwd naar de resultaten. Ze heeft bewegen en een gezonde leefstijl al enkele jaren hoog in het vaandel, ook omdat dat bijdraagt aan de gezondheid van leerlingen en hun welbevinden. Ze heeft daarom in 2012 met de VO-raad en MBO Raad de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl opgesteld. Doel daarvan is dat meer leerlingen baat hebben van een gezond schoolbeleid. Daarbij wordt gewerkt met de methodiek van de Gezonde School, een werkwijze die scholen praktische handvatten biedt om planmatig met gezondheidsbevordering aan de slag te gaan.

Samenwerken

Om kinderen in en om school meer te laten bewegen, zoals ook de doelstelling is in het Bestuursakkoord, stimuleert de PO-Raad samenwerking tussen scholen en andere partijen zoals sportclubs en gemeenten. In het Bestuursakkoord is afgesproken dat de PO-Raad daarnaast zal onderzoeken welke factoren die samenwerking in de weg staan. Daarmee moet duidelijk worden hoe de samenwerking nog verder kan worden verbeterd.

Nationaal Schoolontbijt

Ook diverse andere organisaties en partijen benadrukken het belang van aandacht voor gezondheid in en om school. Van 3 tot en met 7 november wordt in het hele land het Nationaal Schoolontbijt georganiseerd met steun van onder meer de Hartstichting en het Voedingscentrum. Ruim 500.000 leerlingen op 2500 basisscholen doen daaraan mee. Zij ontbijten die week op school en leren over het belang van een gezond ontbijt.

Ouders

Uit een onderzoek van de Hartstichting onder duizend ouders, blijkt dat ook ouders het belangrijk vinden dat de school van hun kinderen aandacht besteedt aan gezond gedrag. Zij vinden dat ze zelf medeverantwoordelijk zijn voor het bewust maken van hun kinderen als het gaat om gezond gedrag maar het volhouden van goede gewoontes thuis gaat makkelijker als de school daaraan ook aandacht besteedt.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën