Verbinding met de achterban

Om de verbinding met de achterban te versterken was Kete Kervezee op 7 oktober te gast bij de directeurendag van de VGS. In een goede sfeer sprak de voorzitter van de PO-Raad met de aanwezigen over de ontwikkelingen in de sector en de toekomst van het primair onderwijs.

De PO-Raad en de VGS hebben in 2009 een convenant gesloten dat de PO-Raad ook de belangen behartigt en de spreekbuis is van de leden van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. De VGS heeft daarbij haar leden opgeroepen om lid te worden van de PO-Raad. Aangezien de achterban van de VGS veel kleinere schoolbesturen bevat, is het voor deze leden niet altijd eenvoudig om bijeenkomsten van de PO-Raad te bezoeken. De PO-Raad was daarom te gast op de directeurendag.

Kete Kervezee vertelde tijdens de bijeenkomst over de oprichting van de PO-Raad in 2008 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen 3,5 jaar. Het gesprek ging daarna over actuele thema’s in het primair onderwijs, zoals een bestuursakkoord, Passend onderwijs, prestatiebeloning, materiële bekostiging, de belangrijkste resultaten van onderwijs en de vertegenwoordiging van de sector. Kete Kervezee benadrukte dat het essentieel is voor de PO-Raad om te weten wat er bij de leden leeft: “Het is belangrijk dat we de gelederen gesloten houden en naar buiten een front vormen. Binnen de sector moeten we echter wel het gesprek voeren en zorgen voor verbinding. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om op dit soort bijeenkomsten te zijn”, aldus de voorzitter van de PO-Raad.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën