Verdient onderwijstop te veel?

In de media verschijnen (opnieuw) berichten dat ‘de onderwijstop’ te veel geld zou verdienen. In deze berichtgeving wordt het hele onderwijsveld onder één noemer gebracht, terwijl het onderzoek waarop deze media zich baseren gericht was op de salarissen van bestuurders in het MBO, HBO en WO. De PO-Raad betreurt het dat de media het gehele onderwijsveld over één kam scheren; in het PO komen de salarissen waarover het onderzoek bericht namelijk niet voor. Uit eerder onderzoek van de Onderwijsvakbond is gebleken dat salarissen in het po (ver) onder het salaris van de minister blijven.

De berichtgeving over de hoogte van de salarissen leidt af van waar het volgens de PO-Raad over zou moeten gaan: is het salaris in overeenstemming met de zwaarte van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden? Momenteel liggen er voorstellen voor om de salarisstructuur van bestuurders aan te passen en te maximeren. De PO-Raad is voorstander van een beloningsmaximum voor de onderwijssector. Het lijkt er echter op dat het uitgangspunt is: hoe jonger het kind, hoe minder geld. Hierin kan de PO-Raad zich niet vinden. Het maximale salaris van een bestuurder in het po ligt, in de voorstellen, namelijk lager dan in het vo en daar weer lager dan in het mbo, oplopend tot het wo. De PO-Raad is er voorstander van de salarissen af te stemmen op de complexiteit van het werk en het afbreukrisico.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën