Verhoging van de pensioenpremies

De premieverhoging van de pensioenen met 1%-punt gaat per 1 juli 2009 in. Deze verhoging van 1%-punt gaat voor 0,7%-punt naar de werkgever en voor 0,3%-punt naar de werknemer. Tegelijkertijd wordt de VUT/FPU premie met 0,4%-punt verlaagd. De helft ten gunste van de werkgever, de helft ten gunste van de werknemer. Het netto-effect voor de werkgever wordt dus een verzwaring van de pensioenpremies met 0,5%-punt en een verzwaring van 0,1%-punt voor de werknemer.

Houd rekening met ongecompenseerde lastenverzwaring
Gewoonlijk gebeurt de verwerking van deze premiewijzigingen door de ontwikkeling zoals die in de marktsector plaatsvindt op dit onderdeel te volgen. En deze verwerking vindt dan pas plaats in het late voorjaar van 2010 bij de vaststelling van de voorjaarsnota door het kabinet. Wat in de marktsector gebeurt met de pensioenpremies is nog niet bekend.

Hoe het uit zal pakken met de plannen van het ABP om de pensioenpremie per 1 januari 2010 te verhogen met 2%-punt is ook nog niet bekend. Het lijkt verstandig er rekening mee te houden dat deze lastenverzwaring voor de werkgever deels voor rekening komt van de werkgever zonder dat dit gecompenseerd wordt door een ophoging in gelijke mate in de indexering. Dezelfde wijze van verdeling van de premieverhoging naar werkgever en werknemer als per 1 juli 2009 is gebeurd betekent 1,4%-punt ten laste van de werkgever en 0,6%-punt ten laste van de werknemer.

De verwerking van de (minder vergaande ? ) premiestijging in de marktsector kan betekenen dat bijv. de helft bij de werkgever terechtkomt als een lastenverzwaring uit eigen middelen en dat betekent dan een lastenverzwaring van de helft van de structurele ophoging per 1 juli van die 0,5%-punt (0,25%-punt) plus wellicht de helft van 1,4%-punt per 1 januari 2010. Samen levert dat een lastenverzwaring op voor de werkgever van structureel ongeveer 1%-punt. Voor het gehele schooljaar 2009-2010 gaat het dan om 12 maanden lastenverzwaring van 0,25%-punt en 7 maanden lastenverzwaring van 0,7%-punt, oftewel 0,25%-punt plus 0,45%-punt is 0,70%-punt op jaarbasis.

Eigen middelen
Kortom, de premieverhoging van de pensioenpremies leidt redelijkerwijs pas volgend jaar in juni tot de bijstelling van de indexering met 0,70%-punt terwijl de niet in de indexering verwerkte lastenverzwaring in het schooljaar eveneens 0,70%-punt bedraagt. Die laatste lastenverzwaring moet de werkgever dus uit de eigen middelen bekostigen.

De doorwerking van de pensioenpremieverhoging in de indexering per 1 augustus 2010 leidt dan nog tot een ophoging van de index met 0,25%-punt en eveneens nog 0,25%-punt ten laste van de eigen middelen.

Onbekend is hoe lang deze hogere pensioenpremies van kracht zullen blijven. De intentie is een tijdelijke maatregel totdat de noodzakelijke dekking weer aanwezig is. Dat is daardoor mede afhankelijk van de economische ontwikkeling.

Neem voor meer informatie contact op met Bé Keizer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën