Verkenningscommissie adviseert over wetenschap en technologie op basisschool

Met behulp van wetenschap en technologie kunnen scholen de nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen verder stimuleren. Dat adviseert de Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs op 13 mei 2013 aan de PO-Raad en Platform Bèta Techniek. De commissie onderstreept in haar advies dat wetenschap en technologie géén apart vak is, maar een vakoverstijgende benadering.

De PO-Raad en het Platform Bèta Techniek hebben de Verkenningscommissie wetenschap & technologie primair onderwijs in het leven geroepen omdat zij constateerden dat de aandacht voor wetenschap & technologie in het primair onderwijs dreigt te verslappen. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad:,,Het is belangrijk dat we scholen in hun toch al drukke onderwijsprogramma niet extra belasten met een nieuwe hype. Met dit advies kan wetenschap en technologie een geïntegreerde plek krijgen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Leerlingen krijgen daarmee alle kansen om hun talenten te ontwikkelen.”

Aanbevelingen

De commissie geeft in haar advies negen aanbevelingen. Deze houden onder andere in de ontwikkeling van duidelijke leerlijnen, de toerusting van scholen, het vastleggen van wetenschap en technologie in het schoolbeleid, scholing van leraren, samenwerking met andere partijen, betrokkenheid van ouders en het zichtbaar maken van resultaten.

De verkenningscommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van onderwijs en technologie, waaronder verschillende schoolbestuurders uit het primair onderwijs. De commissie staat onder voorzitterschap van Hans Clevers, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Rein Willems, voormalig president-directeur bij Shell Nederland.

De PO-Raad en Platform Bèta Techniek hebben op hun beurt het advies aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker van  OCW. Daarnaast is de inhoud van het advies gebruikt bij het opstellen van een nationaal techniekpact, dat op 13 mei is ondertekend door 25 partners, waaronder de PO-Raad.

Laatst gewijzigd: 
maandag 13 mei 2013

Nieuwscategorieën