Verlies PO kan tot problemen leiden

Het feit dat de schoolbesturen meer geld investeren dan dat zij binnenkrijgen hoeft geen probleem te zijn, mits het een investering is in bijvoorbeeld lesmiddelen of andere eenmalige uitgaven die de onderwijskwaliteit ten goede komen, vindt net als minister Van Bijsterveldt ook de PO-Raad. Het betreft echter ook structurele uitgaven waarvoor de vergoeding vanuit het ministerie ontoereikend is, zo blijkt uit de brief die de minster naar de Tweede Kamer stuurde en waarover de PO-Raad al eerder berichtte. Het bekostigen van structurele kosten uit reserves leidt vanzelfsprekend op termijn wél tot problemen. Zo wordt bijvoorbeeld 4 procent meer uitgegeven aan materiële bekostiging (zoals gas, water en licht) dan dat er vergoed wordt. Ook de personele lasten, vaste lasten dus, stijgen harder dan de inkomsten die hier tegenover staan.

Verschillende kranten meldden gisteren en vandaag, 11 en 12 mei, dat minister Van Bijsterveldt denkt dat het niet zorgelijk hoeft te zijn dat de sector Primair onderwijs verlies maakt. Zij schreef dit inderdaad onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Omdat het primair onderwijs ook met een aantal forse bezuinigingen te maken heeft (waaronder de bezuinigingen op bestuur en management, de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid) en stijgende loonkosten als gevolg van afspraken in het kader van de functiemix en het uitbetalen van de BAPO, is de PO-Raad van mening dat de uitspraak van de minister wat voorbarig is.

De brief van de minster aan de Tweede Kamer, waarover de media gisteren en vandaag (11 en 12 mei) berichtten, is al op 26 april verstuurd. De PO-Raad heeft hierop eerder gereageerd.

Lees ook:

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën