Verontrustende resultaten enquête

Als vervolg op de gezamenlijke oproep van onderwijsorganisatie aan het kabinet, hield de Besturenraad een enquête onder haar websitebezoekers. De resultaten zijn alarmerend. Scholen hebben te kampen met rotte kozijnen, geluidsoverlast, stankoverlast, slechte sanitaire voorzieningen, ontbreken van voorzieningen voor gehandicapten, een directieruimte die tegelijkertijd ruimte voor het secretariaat, oudergesprekken en personeelskamer is.

De enquête is ingevuld door 600 schoolbesturen en scholen, die in totaal meer dan 600.000 leerlingen representeren. Meer dan een kwart van de schoolorganisaties heeft meer dan € 500.000 nodig om de problemen op te lossen, in totaal vragen christelijke scholen om een investering van meer dan € 400 miljoen. Voor alle scholen zou dat volgens de Besturenraad neerkomen op zo'n € 1,6 miljard.

Het meest genoemd zijn problemen met luchtkwaliteit (75%), aanpassing van gebouwen aan nieuwe onderwijskundige inzichten (64%), isolatie en energiebesparing (54%) en achterstallig onderhoud (43%). 18% van de schoolorganisaties pleit voor geld om noodlokalen te kunnen afstoten.

Gebrekkige samenwerking met de gemeente wordt door diverse respondenten genoemd. Aanpassing van de gebouwen gezien nieuwe taken (kinderopvang) wordt als urgent ervaren. Aan de scholen zelf zal het niet liggen: 69% van de schoolorganisaties geeft aan dat zij al concrete plannen heeft klaarliggen.

De PO-Raad ziet in de uitkomsten van de enquête een bevestiging van de signalen die de leden aan de PO-Raad hebben gegeven. Het is dan ook een steun in de rug bij de oproep aan het kabinet om met spoed te investeren in de huisvesting van scholen. Voor vragen over huisvesting kunt u contact opnemen met GertJan van Midden.

 

Lees het bericht op de website van de Besturenraad>>
Lees het artikel in Trouw>>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën