Verplichte incidentenregistratie 1 jaar uitgesteld

In de kamerbrief Veiligheid in en rond het onderwijs heeft minister Van Bijsterveldt de Tweede Kamer laten weten dat de verplichte incidentenregistratie met een jaar wordt uitgesteld en pas in 2012 wordt ingevoerd. Volgens de minister is er meer tijd nodig voor de voorbereiding. In de wet wordt naast de verplichting om te registreren ook vastgelegd dat alle scholen volgens dezelfde definities incidenten registreren. Het wetsvoorstel gaat dit voorjaar naar de Tweede Kamer.

Een verplichting tot registreren is volgens de PO-Raad niet noodzakelijk. Die verantwoordelijkheid kan uitstekend bij de schoolbesturen zelf berusten. Als scholen uit eigen beweging incidenten registreren om hun eigen beleid te monitoren, is de kans op betrouwbare gegevens groter. Als de verplichte incidentenregistratie doorgaat, betekent dit overigens niet dat scholen de cijfers ook moeten publiceren.

Klik hier voor de brief >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën