Verplichte voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit vanaf najaar van 2012

Demissionair minister Van Bijsterveldt heeft onder druk van de Tweede Kamer toegezegd dat de verplichte voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit in het najaar van 2012 ingevoerd kan worden. Mits het advies van de Onderwijsraad over de benodigde aanpassing van de kerndoelen om de verplichting door te voeren niet tegenvalt.
De minister had eerder laten weten dat invoering in 2012 niet meer mogelijk was, omdat ze dit advies wilde afwachten.

Pilots

Onlangs heeft het ministerie in overleg met de sectorraden het initiatief genomen voor pilots over het thema waarbij scholen ook concrete handvatten worden aangereikt. Lees verder >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 14 juni 2012

Nieuwscategorieën