Verslag ledenbijeenkomsten

De PO-Raad heeft de afgelopen week drie regionale ledenbijeenkomsten belegd, in Zwolle, Amsterdam en Den Bosch. Doel van de bijeenkomsten was tweeledig: de leden informeren over de laatste ontwikkelingen en het bespreken van onze strategie om de bezuinigingen te keren. Ondanks de korte termijn waarop de ledenbijeenkomsten waren uitgeschreven, was de opkomst groot.

In Zwolle was er veel discussie over de richting van de acties die de PO-Raad voert: waarom richten we ons alleen op de komende bezuinigingen van 300 miljoen, terwijl de schoolbesturen nu al grote financiële problemen hebben door de sluipende bezuinigingen van de afgelopen tijd?

De uitkomst van het gesprek was dat de PO-Raad in zijn communicatie nadrukkelijk naar voren brengt dat de plannen voor Passend onderwijs een onmogelijke opgave zijn voor het gehele onderwijs, omdat de condities om goede kwaliteit te leveren nu al ontoereikend zijn, laat staan met een bezuiniging van 300 miljoen er over heen.

In Amsterdam waren veel schoolbesturen uit het speciaal onderwijs aanwezig. Daar was merkbaar dat de maatregelen die de minister beschrijft, desastreus uitpakken voor de leerlingen en het personeel. De verwachte omvang van de ontslagen varieert per instelling van 25 procent tot zelfs 50 procent van het personeel.

In alle bijeenkomsten was een belangrijk gesprekspunt hoe we de politiek ervan kunnen overtuigen dat de plannen een afbraak betekenen van een onderwijssector. Afgesproken is dat een ieder in zijn eigen omgeving invloedrijke personen aanspreekt (wethouders bv). Daarnaast is aan de PO-Raad gevraagd om praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld: een tekst voor een laatste oproep aan de leraren, een tekst om (al dan niet bewerkt met informatie over de eigen situatie) om aan leden van de Tweede Kamer te zenden.

Daarnaast hebben de leden in Den Bosch voorgesteld dat de PO-Raad een korte documentaire maakt met heel concrete situaties. Deze documentaire kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. De voorbereiding hiervan is inmiddels ter hand genomen.

Tot slot: door de leden is gevraagd naar een extra Algemene Ledenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst willen we na 16 februari (Tweede Kamerdebat over passend onderwijs) met elkaar spreken over eventuele vervolgacties. De datum voor die Algemene Ledenbijeenkomst wordt begin volgende week bekend gemaakt.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën