Versterken van ouderbetrokkenheid

Om ouderparticipatie en de betrokkenheid van ouders in het algemeen verder te versterken, voert FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, het project Platform Allochtone Ouders & Onderwijs (PAOO) uit. Met dit project kunnen zo’n veertig basisscholen kosteloos ondersteuning krijgen op tal van manieren: beleidsadviezen, deskundigheidsbevordering, cursussen voor ouders en zelfs trajecten waarbij visie, beleid en aanpak integraal worden opgepakt. De PO-Raad ondersteunt het PAOO-project.

Motivatie en leerprestaties
Een sterke betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen heeft een positieve invloed op hun motivatie en leerprestaties. Daarom steken scholen veel energie in ouders. Toch kunnen scholen meer winst halen uit de samenwerking tussen school en ouders. Het PAOO-project kan scholen daarbij ondersteunen.

Maatwerk
Omdat iedere school anders is, en de wensen per school kunnen verschillen, bieden de adviseurs van PAOO ondersteuning op maat. Een intensieve integrale aanpak is mogelijk maar ook een traject waarbij ondersteuning wordt geboden op één of enkele onderdelen. Met scholen die interesse hebben in deze ondersteuning wordt een intakegesprek gevoerd, een analyse gemaakt en een plan van aanpak opgesteld. Daarna kan samen met de school de uitvoering ter hand worden genomen.

Aanmelden
Deelname aan project is kosteloos. Heeft uw school interesse in een traject om ouderbetrokkenheid te versterken? Meld u dan aan bij FORUM. Dan kan via email paoo@forum.nl of telefonisch bij de projectleider, Annet Hermans (030) 297 43 21.

FORUM voert dit project uit in opdracht van het ministerie van OCW. Alleen scholen uit de G31 komen in aanmerking voor deelname aan dit project.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën