Versterking basisonderwijs door samenwerking school en opleiding

De PO-Raad en de HBO-raad gaan de komende jaren nauwer samenwerken. Hun doel is de verbetering van de kwaliteit van het primair onderwijs en van de lerarenopleiding aan de pabo’s. De komende jaren ligt de focus voor verbetering van de kwaliteit op taal en rekenen. Beide sectorraden hebben hierover deze week afspraken gemaakt.

Op de samenwerkingsagenda van de PO-Raad en de HBO-raad staan drie punten. De pabo’s gaan een bijdrage leveren aan het opbrengstgericht werken van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Andersom gaan de scholen actief meewerken aan het opleiden van toekomstige leraren. Verder gaan scholen en opleidingen samenwerken bij de verdere professionalisering van de leraren.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën