Versterking positie leraren ook zonder wetgeving mogelijk met professioneel statuut

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft 28 september een wetswijziging gepresenteerd om de positie van de leraar te versterken. In een reactie zei PO-Raadvoorzitter Kete Kervezee dat zij zich kan vinden in de uitgangspunten van de AOb. De PO-Raad geeft een hoge prioriteit aan professionalisering. Dat geldt voor de leraren, maar ook voor schoolleiders, schoolbestuurders en toezichthouders. De sectororganisatie wil daarom met de sociale partners goede afspraken maken over een professioneel statuut. Dat lijkt effectiever dan afzonderlijke wetten voor de verschillende geledingen. Zoals afgesproken moet het professioneel statuut nog dit jaar gestalte krijgen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 2 oktober 2012

Nieuwscategorieën