Versterkte samenwerking belangenorganisaties

De AVS, Besturenraad, VBS, VOS/ABB, ISBO, LVGS, VGS, Vereniging Katholieke Onderwijsbesturen (VKO i.o) en de sectorraden PO-Raad en VO-raad wensen hun samenwerking te versterken. Zij streven ernaar – tegen lagere kosten - de schoolbesturen beter te bedienen. Ook willen ze namens de sector een krachtiger, eenduidiger geluid naar Den Haag laten horen.

Op 29 november hebben de genoemde organisaties een bijeenkomst gehad onder voorzitterschap ven René Smit (VU) en begeleid door organisatie deskundige Frans Huizenga. Deze bijeenkomst was een vervolg op een heidag in juli 2011. De organisaties verkennen de komende periode hoe zij deze versterkte samenwerking willen vorm geven in een ander organisatorisch model en verbeterde werkwijzen . In het voorjaar hopen de organisaties conclusies te trekken die zij vervolgens met hun leden zullen bespreken.

Laatst gewijzigd: 
zaterdag 3 december 2011

Nieuwscategorieën