Vervangingen en flexibiliteit in primair onderwijs

Na inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid op 1 juli aanstaande moet het primair onderwijs de vervanging van afwezige leraren anders organiseren. De PO-Raad juicht dit niet toe, maar de sector moet zich wel aan de wet houden. De PO-Raad streeft er daarom naar zo snel mogelijk afspraken te maken met de vakbonden in een nieuwe cao, zodat ook na 1 juli elke afwezige leraar kan worden vervangen. Eind april hoopt de PO-Raad te kunnen inschatten of dit gaat lukken. De onderhandelingen zijn in maart serieus begonnen, maar het is niet makkelijk. Niet voor de PO-Raad, maar ook niet voor de vakbonden.

Scholen in het primair onderwijs vervangen – door ziekte, bijscholing of andere redenen – afwezige leraren zoveel mogelijk. Voor de continuïteit en voor de kwaliteit van het onderwijs is dit een goede zaak. Daarnaast helpt het om de werkdruk van de aanwezige leraren niet te verhogen. De inwerkingtreding van de ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid (WWZ) maakt het vervangen echter niet eenvoudiger. De PO-Raad wil in een nieuwe cao afspraken maken, zodat werkgevers nog steeds zoveel mogelijk kunnen blijven vervangen.

De PO-Raad heeft voorgesteld om een groter deel van de vervanging te doen door medewerkers die vaster aan de werkgever zijn verbonden en minder door ‘losse’ contracten. Een andere invulling van flexibiliteit kan bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs. Mensen die vaster verbonden zijn, zijn meer betrokken en meer ‘collega’. Om te komen tot een goede invulling van flexibiliteit met interne mensen is een aantal wijzigingen in de cao nodig. De PO-Raad praat daarover met de vakbonden.

Het is echter een illusie te denken dat alle vervanging gedaan kan worden door medewerkers met vaste contracten. Er blijft behoefte aan een flexibele schil van medewerkers met een tijdelijk contract, zelfs voor schoolbesturen met een relatief laag verzuim. Schoolbesturen moeten daarom voldoende mogelijkheden hebben om medewerkers tijdelijk in te zetten, waarbij deze tijdelijke medewerkers wel mogelijkheden krijgen om zich professioneel en duurzaam te ontwikkelen.

De veranderingen voor medewerkers, scholen en schoolbesturen zijn groot. De PO-Raad pleit daarom voor uitstel van de toepassingen van de ketenbepaling voor vervangers. Indien de organisaties voor werkgevers en werknemers hierin samen optrekken, lijkt het mogelijk om een jaar dispensatie te krijgen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De scholen en schoolbesturen moeten ondertussen zorgen voor een goede voorbereiding op de (te maken) cao-afspraken op basis van de strakkere regels van de WWZ.

Het is zeker dat scholen en schoolbesturen de vervanging anders moet organiseren. De PO-Raad vindt het belangrijk dat alle partijen zo snel mogelijk duidelijkheid hebben en zich kunnen voorbereiden op de veranderingen. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 7 april 2015

Nieuwscategorieën