Vervolg passend onderwijs

Staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer hebben geluisterd naar de kritiek van onder andere de PO-Raad. Voor de zomervakantie heeft de Tweede Kamer afgesproken dat er een heroverweging over passend onderwijs komt. De PO-Raad blijft zich inzetten voor een verantwoorde invoering van Passend onderwijs, waarbij recht wordt gedaan aan de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

Voor de PO-Raad zijn de volgende uitgangspunten voor het vervolgtraject van passend onderwijs van belang:

  • De nadruk in de discussie over passend onderwijs moet liggen op de inhoud. Structuren zijn hierbij een middel, geen doel. 
  • De activiteiten uit de kwaliteitsagenda en passend onderwijs moeten elkaar versterken. Hierbij staat de professionalisering van de leraar centraal. 
  • Er is transparantie over de inzet van de middelen. Schoolbesturen hebben zeggenschap over de besteding van de middelen. 
  • Afstemming met de ouderorganisaties is noodzakelijk. Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om ouders in positie te brengen.

 

De PO-Raad werkt daarbij samen met de WEC-raad, VO-raad, AOC-raad, MBO-Raad, de ouderorganisaties en de vakorganisaties.

Met Passend onderwijs krijgt elk schoolbestuur de verantwoordelijkheid om voor elke leerling een passend onderwijszorgtraject te verzorgen. Dit houdt niet in dat elke school iedere leerling moet plaatsen. De besturen in de regio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor voldoende aanbod voor alle leerlingen.

Klik hier voor meer informatie over Passend onderwijs >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën