Verwachte leerlingenkrimp

Tussen 2010 en 2015 krimpt in Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en Limburg het aantal leerlingen van basisscholen naar verwachting met ongeveer twaalf procent, zo blijkt uit een prognoseanalyse van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Landelijk ligt het gemiddelde waarschijnlijk op zeven procent. Deze daling zorgt voor toenemende problemen voor scholen. Omdat de rijksbijdrage afneemt, leidt het nu al tot bijvoorbeeld het vormen van combinatiegroepen, het snijden in ‘remedial teaching’en het opheffen van kleine basisscholen.

Zorgelijke ontwikkeling
De PO-Raad erkent dat krimp een zorgelijke ontwikkeling is: Scholen krijgen minder geld, maar de vaste lasten blijven gelijk. Op dit thema is de PO-Raad dan ook actief betrokken bij landelijk opererende netwerken bevolkingsdaling. Sinds enige tijd heeft de PO-Raad ook een eigen Netwerk Krimp (aanmelden kan via Gertjan van Midden). Door middel van expertmeetings worden knelpunten in de regelgeving in kaart gebracht rond personele en materiële bekostiging.

De kwaliteit van het onderwijs is in het geding. De PO-Raad pleit dan ook voor ondersteuning voor scholen die met deze problematiek te maken hebben, zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

 

Meer informatie (SBO) >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën