Verwerking cao- afspraken rondom duurzame inzetbaarheid in de jaarcijfers 2014

De cao-afspraken rondom duurzame inzetbaarheid biedt medewerkers van 57 jaar en ouder de mogelijkheid om verlof te sparen. In de Regeling jaarverslag onderwijs is aangegeven dat voor deze gespaarde uren ouderenverlof een voorziening op de balans moet worden ingericht. De basis voor het vaststellen van de hoogte van deze voorziening is het aantal uur die medewerkers van 57 jaar en ouder op basis van een plan hebben gespaard. Doordat de voorziening wordt aangemerkt als vreemd vermogen, heeft één en ander invloed op de solvabiliteitsratio van een schoolbestuur.

Voor het tot en met 30 september 2014 gespaard BAPO verlof, kan overigens géén voorziening worden opgebouwd. Deze kosten moeten, net als vorige jaren, als periodekosten worden verwerkt in de staat van baten en lasten

Onderstaand vindt u een nadere toelichting over de verwerking van de cao afspraken rondom duurzame inzetbaarheid in de jaarcijfers 2014, als ook een model waarmee u de hoogte van de  voorziening duurzame inzetbaarheid kunt bepalen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 februari 2015

Nieuwscategorieën