Verzamelen jaarcijfers 2010

Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in bijgevoegd format. U kunt dit of (een kopie van uw jaarcijfers uit) uw jaarverslag sturen naar Reinier Goedhart (r.goedhart@poraad.nl of PO-Raad, Postbus 85 246, 3508AE Utrecht, t.a.v. R.M. Goedhart).

Verzamelen

Schoolbesturen moeten de jaarcijfers over 2010 voor 1 juli 2011 aanleveren aan OCW, maar deze worden pas in februari 2012 gepubliceerd. Om al eerder (met cijfers onderbouwd) zicht te verkrijgen in de financiële situatie van de sector wil de PO-Raad de jaarrekeninggegevens over 2010 zelf ook verzamelen. We nemen dit initiatief onder andere op advies van de leden van de PO-Raad in het netwerk bekostiging.

Neerwaartse lijn

Het financieel resultaat van de sector primair onderwijs laat de afgelopen jaren een duidelijk neerwaartse lijn zien. Sinds 2007 is het resultaat met ruim 213 miljoen gedaald en in 2009 was het saldo zelfs 115 miljoen negatief. Per 1 augustus 2010 werd er ook nog eens 167 miljoen bezuinigd en het is dan ook te verwachten dat deze neerwaartse lijn zich ook in 2010 heeft doorgezet.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën