Vijfde landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda

Op 8 maart 2012 gaat de vijfde Landelijke Conferentie Lokale Educatieve Agenda plaatsvinden in het NBC in Nieuwegein. Na vijf jaar LEA is dit hét moment om een pas op de plaats te maken, te reflecteren op het verleden en onze aandacht te richten op de actualiteit en de toekomst van lokaal en regionaal onderwijs- en jeugdbeleid.

Tijdens deze conferentie kunt u in drie ronden deelnemen aan een groot aantal sessies over diverse LEA-thema's, waaronder passend onderwijs, transitie jeugdzorg, ontwikkelingskansen, voor- en vroegschoolse educatie, uitbreiding onderwijstijd, brede school en diverse overkoepelende LEA-thema's. In deze sessies zult u door experts worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond relevante LEA thema's. Daarnaast zullen veel sessies een interactief karakter hebben, waarbij u volop mogelijkheid krijgt voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Inschrijven

Deze conferentie is bedoeld voor alle partners die een rol vervullen binnen de Lokale Educatieve Agenda. U kunt zich aanmelden via de website www.leacongres.nl. Via deze site kunt u zich ook inschrijven voor de sessies in de drie sessieronden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 22 december 2011

Nieuwscategorieën