Vind uw partner voor onderzoek en vraag subsidie aan

Heeft uw school een onderzoeksvraag maar nog geen onderzoeker, adviseur of andere school gevonden om een consortium mee te vormen en subsidie aan te vragen? Kijk dan op de website van het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (NRO). Daar vindt u een lijst met partijen en onderzoeksvragen die mogelijk aansluiten op uw vraag.

Er is veel belangstelling voor de financieringsmogelijkheden die het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek (NRO) biedt voor praktijkgericht onderzoek. Consortia van onderwijsinstellingen en onderzoekers kunnen gezamenlijk onderzoeksvoorstellen indienen en subsidie aanvragen op de thema’s ict in het onderwijs, differentiatie in de klas, vakdidactiek taal en rekenen/wiskunde of ouderbetrokkenheid. Zonder consortium komen zij niet in aanmerking voor subsidie.

Online matchmaking mogelijkheid voor alle scholen

Op 10 oktober organiseerde het NRO een Matchmakingsbijeenkomst, waarop zo’n 250 mensen uit wetenschap, onderwijs en aanverwante organisaties afkwamen. Parallelsessies met posterpresentaties per thema of combinatie van thema’s boden volop de mogelijkheid om partners te zoeken om samen een onderzoeksvoorstel in te dienen en subsidie aan te vragen. 

Als aanvulling op deze bijeenkomst biedt het NRO een online faciliteit voor matchmaking op haar website. Of u nu wel of niet bij de bijeenkomst aanwezig was, iedereen kan gebruikmaken van deze online mogelijkheid om partners te vinden voor het indienen van een onderzoeksvoorstel en het verkrijgen van subsidie voor het door u gewenste onderzoek. In de lijst met onderzoeksvragen en partners vindt u de vragen van mensen die aanwezig waren op de Matchmakingsbijeenkomst. Daarnaast worden er vragen geplaatst van mensen die niet aanwezig waren, maar wel op zoek zijn naar een partner voor een consortium. U kunt dus zelf ook nog een vraag indienen. De deadline voor het indienen van een onderzoeksvoorstel is 28 november.

Meer informatie, het aanvraagformulier en de criteria voor het indienen van een onderzoeksvoorstel vindt u op de website van het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappenlijk Onderzoek (NWO). 

 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 18 oktober 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën