Visie PO-Raad onderschreven door adviezen Onderwijsraad

De PO-Raad voelt zich ondersteund door twee adviezen van de Onderwijsraad, die op 20 juni 2011 verschenen. De Onderwijsraad vraagt in deze adviezen aandacht voor de brede taakstelling van het primair onderwijs. De cognitief-intellectuele ontwikkeling van de leerlingen vormt de basis, maar mag niet ten koste gaan van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast benadrukt de Onderwijsraad dat het toetsen van een leerling primair van belang is voor de doorlopende leerlijn van de leerling en voor het lerend vermogen van de organisatie. De resultaten moeten niet worden gebruikt als afrekeninstrument. De PO-Raad kan zich ook vinden in het pleidooi van de Onderwijsraad voor een professionele dialoog ter versterking van de kwaliteit van de hele schoolorganisatie.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën