Visiebrief internationalisering legt geen verbinding met funderend onderwijs

De PO-Raad mist in de visiebrief internationalisering van minister Jet Bussemaker de verbinding met het primair en voortgezet onderwijs. De brief beperkt zich tot het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het is opmerkelijk dat er in de brief geen verwijzing staat naar de funderende sectoren, waar de basis wordt gelegd voor internationalisering.

De minister stuurde de visiebrief internationalisering op 15 juli naar de Tweede Kamer. In de brief noemt de minister internationisering cruciaal voor het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepscompetenties. Tegelijkertijd is internationalisering ook zeer waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling. De PO-Raad is het daar graag mee eens, maar benadrukt dat internationalisering niet pas in het hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs kan beginnen. Het zou daarom goed zijn als een visie internationalisering voor het hele onderwijsstelsel komt.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 18 juli 2014

Nieuwscategorieën