Visitatietraject NSA van start

De NSA-pilot 'competentiekringen' is van start gegaan. In het kader van deze pilot zijn drietallen gevormd van schoolleiders van verschillende besturen. Deze drietallen gaan de komende twee schooljaren twee keer bij elkaar op bezoek om elkaar feedback te geven. De visitaties vinden plaats rond een zelfgekozen onderwerp, waar vanuit vier perspectieven naar gekeken gaat worden:

  • Leiding geven vanuit een heldere visie en kwaliteitscyclus, gebruikmakend van beschikbare gegevens
  • Het organiseren van kennisdeling en samenwerking
  • Het stimuleren en inspireren van individuele medewerkers
  • De relatie met de omgeving van de school

 

In de pilot worden de ontwikkelde materialen (die de NSA in samenwerking met schoolleiders en opleidingen heeft ontwikkeld) uitgeprobeerd en bijgesteld, waarna steeds meer groepen aan de visitatie zullen gaan deelnemen. Deelnemers kunnen onderling contact onderhouden en documenten uitwisselen via een speciaal daarvoor gemaakte website. De derde groep zal in september van start gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NSA.

Contactpagina website NSA >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën