VOG Onderwijs te gebruiken voor personenregister Kinderopvang

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd over de totstandkoming van een personenregister in de kinderopvang, gastouderopvang en het peuterspeelzaalwerk. In dit register staan straks de persoonsgegevens van alle werkenden in de kinderopvang die een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten hebben. Met de gegevens in het personenregister worden medewerkers in de kinderopvang continu gescreend.

Continue screening

Sinds 1 maart 2013 bestaat de continue screening in de kinderopvangbranche. Dat betekent dat alle werknemers in de kinderopvang, gastouderopvang en het peuterspeelzaalwerk continu worden gescreend op strafbare feiten middels een VOG. Als er geen nieuwe VOG wordt verstrekt, dan kan iemand niet langer meer werken in de kinderopvang. Iedereen die werkzaam is in de kinderopvang en beschikt over een VOG moet zichzelf straks in dit personenregister inschrijven. Is iemand niet ingeschreven in het personenregister, dan mag hij of zij ook niet in de kinderopvang werken.

Vragen over VOG onderwijs

Naar aanleiding van dit wetsvoorstel heeft de D66-fractie van de Tweede Kamer vragen gesteld over dit personenregister in relatie tot de VOG die in het onderwijs wordt verstrekt. In het kader van toenemende samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang heeft de partij gevraagd of personeel dat zowel in het onderwijs als in de kinderopvang werkzaam is voor beide sectoren een VOG moet aanvragen en zo ja, of het ook mogelijk zal zijn om in dergelijke gevallen gebruik te maken van dezelfde VOG. Dit met het doel om administratieve lasten te verminderen en tevens bij te kunnen dragen aan het versterken van doorgaande leerlijnen.

De minister heeft hierop geantwoord dat voor de inschrijving in het personenregister voor kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk het straks mogelijk zal zijn een onderwijs VOG te gebruiken, mits deze op dat moment voldoende actueel is. Een aparte kinderopvang VOG is dan dus niet nodig. Dit antwoord is goed nieuws voor schoolbesturen die intensief samenwerken met kinderopvang en personeel hebben dat zowel in onderwijs als kinderopvang werkzaam is.

De minister wil het personenregister in 2016 in werking laten gaan.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 30 juni 2015