Volkskrant: "Basisonderwijs ontslaat duizenden leerkrachten"

De Volkskrant opent vandaag met de gevolgen van de bezuinigingen in het primair onderwijs. In het artikel wordt de PO-Raad een aantal keer geciteerd: 'Basisscholen komen financieel steeds meer in de problemen', zegt bestuurslid Simone Walvisch van de PO-Raad. 'Klassen worden daardoor weer groter, voor conciërges is minder geld, op schoonmaak wordt bezuinigd en collega's die extra zorg en ondersteuning leverden, komen vast voor een groep te staan.' Volgens Walvisch is deze dalende lijn niet vol te houden. 'Schoolbesturen willen geen leerkrachten ontslaan. Maar het zal toch moeten.'

In de korting van 900 miljoen euro is de aangekondigde bezuiniging van 300 miljoen euro op het Passend onderwijs (voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben) opgenomen, maar niet de geringere bijdragen van andere subsidiegevers, zoals die van gemeenten voor gebouwenonderhoud en achterstandenbeleid.

Laatst gewijzigd: 
maandag 13 februari 2012

Nieuwscategorieën