Volledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden een feit: PO-Raad en bonden aan zet

Per 1 januari 2014 is de volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden een feit. Dit betekent dat de werknemersorganisaties en de PO-Raad in de CAO nu ook afspraken kunnen maken over de primaire arbeidsvoorwaarden, en hierdoor een beter op elkaar afgestemd arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen. Bonden, PO-Raad en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) hebben hiertoe een convenant ondertekend.

Tot nu toe konden de sociale partners in het primair onderwijs alleen onderhandelen over de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sloot de CAO nog af voor wat betreft de primaire arbeidsvoorwaarden. Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in samenhang af te spreken. Schoolbesturen kunnen hierdoor hun werkgeversverantwoordelijkheid beter waarmaken, zoals bij de invoering van de lumpsumbekostiging werd bedoeld.

De onderhandelingen voor de nieuwe CAO zijn momenteel gaande. Maandag 11 november hebben de bonden en de PO-Raad hun inzetbrieven uitgewisseld. Het doel is in de komende maanden tot een onderhandelaarsakkoord te komen, waarna de betrokken partijen dit aan hun leden zullen voorleggen. Alle leden van de PO-Raad kunnen hun stem uitbrengen.  

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 1 april 2014

Nieuwscategorieën