Vooraankondiging symposium “Kleur in de klas! – schoolbesturen aan zet”

Op 13 april organiseert Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, samen met de Ambassadeurs Gemengde Scholen het symposium ‘Kleur in de klas! – Schoolbesturen aan zet’. Doel is een breder draagvlak te creëren om segregatie in het basisonderwijs tegen te gaan. De rol, verantwoordelijkheid, inzet en betrokkenheid van schoolbesturen is hiervoor cruciaal. De PO-Raad is samen met de besturenorganisaties bij de inhoudelijke voorbereiding betrokken. De vooraankondiging leest u hier. Binnenkort kunt u zich aanmelden voor dit symposium.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën