Vooraankondiging werkconferentie ‘Aanpak taal: ouders en kind samen’

De PO-Raad heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan een project dat een impuls geeft aan de samenwerking tussen besturen, voor- en vroegschoolse voorzieningen en gemeenten om de taalontwikkeling van kinderen en ouders en de betrokkenheid van ouders bij de school te verbeteren. Deze aanpak is in verschillende gemeenten opgepakt in samenwerking met schoolbesturen en voorschoolse voorzieningen. Tijdens een werkconferentie die op 16 juni 2014 wordt georganiseerd, worden de opbrengsten van deze aanpak gepresenteerd.

Daarnaast kunt u aan de slag om een dergelijke samenwerking en betrokkenheid ook binnen uw eigen gemeente met partners op te zetten. De vooraankondiging leest u in de bijlage hieronder. Binnenkort kunt u zich ook aanmelden voor deze conferentie.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 17 april 2014

Nieuwscategorieën