Voorbeeldbrief aan ouders over gevolgen krimp voor school

De PO-Raad hoort van haar leden dat sommige ouders van leerlingen op kleine scholen zich zorgen maken over de gevolgen van het dalende leerlingenaantal voor hun school. Op verzoek van enkele schoolbesturen heeft de PO-Raad daarom een voorbeeldbrief opgesteld die zij ter geruststelling en ter informatie naar de ouders kunnen sturen. 

Schoolbesturen staat het vrij deze brief, al dan niet in aangepaste vorm, te gebruiken.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 25 april 2013

Nieuwscategorieën