Voorbereiding Passend onderwijs gaat door

Vorige week donderdag heeft de Vaste Kamercommissie Onderwijs alsnog besloten het wetgevingstraject Passend onderwijs controversieel te verklaren. Naar aanleiding van dit besluit ontstond veel onduidelijkheid. De PO-Raad heeft in een brief samen met de overige sectorraden om duidelijkheid gevraagd over de ontwikkelingen die gaande zijn in het veld. In een eerste reactie heeft de VVD al aangegeven dat het niet de bedoeling is om de huidige voorbereidingen in het veld te vertragen. De sectorraden zijn bereid door te gaan met de uitwerking van het landelijk referentiekader Passend onderwijs. Ook vinden de sectorraden dat het inhoudelijk werk in het veld gewoon door moet gaan. De PO-Raad verwacht op korte termijn een reactie van de Tweede Kamer over het vervolgtraject. U leest de brief hier.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën