Voorlichtingsbrochures Londo

De voorlichtingsbrochures van Cfi over de programma’s van eisen van de materiële instandhouding van het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn dit jaar eerder dan gewoonlijk gereed gekomen. Bij de totstandkoming is mede gebruik gemaakt van de inbreng van de PO-Raad.

In de brochures vindt u meer details omtrent de bekostiging en de programma’s van eisen. Niet als richtlijn voor de besteding (stel uw eigen prioriteiten, het is lumpsum), maar het geeft enig inzicht in de achterliggende normering. De PO-Raad heeft de brochures nog enigszins aangepast, zodat nog iets meer informatie beschikbaar wordt gesteld.


Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën