Voorlichtingstraject wetswijziging overheveling buitenonderhoud van start

Per 1 januari 2015 wordt het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen, van gemeenten naar schoolbesturen overgeheveld. Bent u benieuwd wat er voor u verandert en hoe u zich hierop kunt voorbereiden? Ruimte-OK, het kenniscentrum voor onderwijshuisvesting, verzorgt voor u een landelijk voorlichtingstraject. Dit traject bereidt schoolbesturen en gemeenten voor op de gewijzigde budgetverdeling. Het ondersteunt u op lokaal niveau met het succesvol implementeren van de wetswijziging. Zo wordt het professioneel opdrachtgeverschap versterkt en het gesprek tussen schoolbestuur en gemeente gefaciliteerd. De PO-Raad en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben hierover een brief gestuurd aan hun leden. Het traject wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs (OCW).

Regiobijeenkomsten

Wilt u meer weten over de nieuwe rolverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen en hoe het proces ingevuld kan worden om tot een goede praktijksituatie te komen, dan bent u van harte welkom bij de regiobijeenkomsten die Ruimte-OK samen met de PO-Raad en de VNG organiseert. Wilt u delen hoe u bepaalde knelpunten overwonnen heeft en omgezet heeft in succesfactoren, dan horen wij dit ook graag hier.

Als er actualiteiten te melden zijn omtrent de nieuwe modelverordening onderwijshuisvesting, ontwikkelingen op het gebied van renovatie/aanpassingen, of de overgangsregeling dan komen deze tijdens de regiobijeenkomsten aan de orde.

De bijeenkomsten richten zich op de verantwoordelijken voor onderwijshuisvesting binnen gemeenten en onderwijsorganisaties. In het programma is ruimte ingebouwd om met collega’s het onderwerp te bespreken en vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen.

Hier vindt u de data en locaties van de regiobijeenkomsten.

Brochures

Om u te informeren over de aanstaande verandering, ontwikkelt Ruimte-OK in samenwerking met de PO-Raad en VNG een reeks brochures. De eerste kunt u hieronder downloaden. De brochure gaat in op de wetswijziging zelf: Wat verandert er precies voor u?  Er volgen daarna nog zes brochures die ingaan op deelthema's als een zorgvuldige overdracht, het meerjarenonderhoudsplan en renovatie.

Helpdesk

Heeft u specifieke vragen over de overheveling in uw eigen situatie, dan kunt u hiervoor terecht bij de helpdesk van Ruimte-OK.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
zondag 25 januari 2015