Voorlopige resultaten naar onderzoek nut onderwijsinspectie

Scholen die het afgelopen jaar bezoek ontvingen van de schoolinspectie blijken volgens schoolleiders meer verbeteractiviteiten door te voeren en meer opbrengstgericht te werken dan niet bezochte scholen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente dat door de PO-Raad ondersteund wordt. Het onderzoek richt zich op het meten van de effectiviteit van de Inspectie van verschillende Europese landen. Ook hebben de bezochte scholen, volgens docenten, het afgelopen jaar wijzigingen aangebracht in de kwaliteitszorg en meer zelfevaluatie-activiteiten in de school georganiseerd. Dr. Melanie Ehren, onderzoeker aan de Universiteit Twente: "De vraag of inspectiebezoeken daadwerkelijk leiden tot concrete verbeteractiviteiten kunnen we al voorzichtig met 'Ja' beantwoorden."

De PO-Raad ondersteunt dit onderzoek van de Universiteit Twente, waarbij de effectiviteit van de Inspectie van verschillende Europese landen met elkaar vergeleken worden. De eerste voorlopige resultaten zijn inmiddels bekend. Op verzoek van de PO-Raad zijn niet alleen de schoolleiders en leerkrachten bevraagd over de effectiviteit van het Inspectietoezicht in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs, maar zijn ook de schoolbesturen benaderd. Zodra de resultaten van het onderdeel 'schoolbesturen' bekend zijn, zullen wij u verder informeren.

Laatst gewijzigd: 
maandag 2 april 2012

Nieuwscategorieën